روغن پرسیاوشان اصل

(دیدگاه 15 کاربر)

شروع از: ۲۳,۳۰۰ تومان

بیشترین خاصیت روغن پرسیاوشان برای مو است. این روغن میتواند به راحتی از ریزش مو جلوگیری کند. همچنین برای تقویت مو مناسب است.

پاک کردن
خرید و خواص روغن پرسیاوش اصل
روغن پرسیاوشان اصل