روغن سداب اصل

(دیدگاه 15 کاربر)

شروع از: ۳۵,۳۰۰ تومان

از این گیاه در صنعت عطرسازی بسیار استفاده میگردد. این گیاه طبیعت گرم و خشکی دارد. روغن سداب از این گیاه به دست می آید. بهترین ها را از دکتر اویل بخواهید.

پاک کردن
روغن سداب 500 میلی لیتر
روغن سداب اصل