روغن زیتون با بو اصل

(دیدگاه کاربر 16)

شروع از: ۳۱,۲۰۰ تومان

از اجزا جدا نشدنی سفره های مردم، روغن است. بیشتر مردم به روغن مصرف خود و سلامت آن توجهی نمی کنند. اما این نکته بسیار حائز اهمیت است و برای سلامتی مهم! یک روغن خوب باید کمترین اشباع را داشته باشد. معمولا روغن زیتون با بو همان روغن زیتون بکر است که هیچ افزودنی ندارد و کاملا ارگانیک است. از بین تمام روغن های موجود به طور قطع روغن زیتون بهترین است.

صاف
روغن زیتون با بو اصل
روغن زیتون با بو اصل