روغن بذر ریحان اصل

(دیدگاه کاربر 15)

شروع از: ۹۹,۴۰۰ تومان

از تمامی نقاط گیاه معطر ریحان میتوان روغن آن را استخراج کرد. از بذر روغن ریحان به راحتی میتوان روغن بذر ریحان را استخراج کرد.در ادامه با دکتر اویل همراه باشید.

صاف
خواص و خرید روغن بذر ریحان اصل
روغن بذر ریحان اصل