روغن بادرنجوبه اصل

(دیدگاه کاربر 15)

شروع از: ۳۵,۴۰۰ تومان

از گیاه بادرنجبویه به صورت دم کرده، اسانس، روغن، عصاره و روغن و پمادکمپرس استفاده میشود. روغن بادرنجوبه از برگهای تازه این گیاه بدست می آید. در ادامه با دکتر اویل همراه باشید.

صاف
خرید و خواص روغن بادرنجوبه اصل
روغن بادرنجوبه اصل