روغن ایزانو اصل

(دیدگاه کاربر 15)

شروع از: ۹۶,۳۰۰ تومان

روغن ایزانو حالتی خشک شونده دارد و برای مصارف صنعتی در نقاشی و … کاربرد فراوانی نیز دارد. مقدار درصد ماده پروتئینی تفاله آن که در هنگام روغن کشی بدست می آید بسیار زیاد است.در ادامه با دکتر اویل همراه باشید.

صاف
خواص و خرید روغن ایزانو اصل
روغن ایزانو اصل